Dobrodošli na web stranice

Općina Štitar

img
img
img
img
O Općini

Općina Štitar

Općina Štitar je najmlađa jedinica lokalne samouprave u RH, osnovana je 13. 7. 2006. godine, do kada je naselje Štitar bilo u sastavu Grada Županje.

Općina Štitar nalazi se na zapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije i ima izrazito povoljan geoprometni položaj. S južne strane obgrljena je rijekom Savom što predstavlja prirodnu granicu sa susjednom Bosnom i Hercegovinom (BiH), a sa sjeverne strane prolazi autocesta Zagreb - Lipovac, prometnica važna za državni i međunarodni tranzitni promet.

Klikni za više
Poznati Štitarci

Povijest Štitara

Oko Štitara nađeni su mnogi predmeti iz ranog i kasnog neolitika te metalnog doba što dokazuje da je već tada ovo područje bilo naseljeno. Nađeni su i ostaci rimske kulture: rimski novac, keramika, oružje i nakit.

Pretpostavka je da je tu prolazila rimska cesta, koja je vodila od Siscije (Sisak) do Sirmiuma (Sremske Mitrovice). Rimljani su krčili šume i kopali vodotoke koji su im bili potrebni za spuštanje trupaca, gdje su ih spuštali radi prijevoza do Vinkovaca.

Klikni za više
Odavno smo graničari stari

Kulturne manifestacije

Kako unovačeni graničari iz Štitara ne bi otišli u zaborav, osmišljena je manifestacija koja nas iz godine u godinu vraća u povijest

Program manifestacije “Odavno smo Graničari stari” povezuje prošlost i sadašnjost, isprepliće vojni i civilni život te prikazuje utjecaj Granice na tadašnji život običnog čovjeka. Manifestacija je preuzela ime od pjesme poznatog pučkog pjesnika Đuke Galovića, „Odavno smo graničari stari“.

Klikni za više
Kulturna manifestacija

Odavno smo graničari stari

Skip to content