Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Štitar

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Štitar

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj: 41/14), članka 35. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“, broj: 03/13, 05/18, 08/20, 05/21 i 03/22) i članka 5. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“, broj: 09/22), Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 13. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2022. godine donijelo je:

Zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Štitar

Javni poziv objavljen je od dana 13. lipnja 2022. godine na službenim stranicama Općine Štitar i rok za predaju prijedloga kandidata je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Obrazac prijedloga i izjava kandidata o prihvaćanju kandidature mogu se preuzeti u priloženim dokumentima ili osobno u Općini Štitar.

PREUZIMANJE

Skip to content