Odgovorno uživajte u ljetovanju

Odgovorno ljetovanje

Odgovorno uživajte u ljetovanju

Poštovani,

Prema najavama, pred nama je rekordna turistička sezona, a veliki broj turista generira i pojačane aktivnosti službi, povećan je broj poziva na broj 112, pod opterećenjem djeluje i hitna medicinska pomoć, a zbog često neodgovornog ponašanja planinara povećani broj intervencija ima i HGSS.

Stoga molimo jedince lokalne područne i regionalne samouprave da prezentiraju aktivnosti koje sustav civilne zaštite poduzima  u okviru priprema za turističku i požarnu sezonu kako bi sigurnost građana i turista bila na najvišoj mogućoj razini, na način da objave letak iz priloga na svojim internet stranicama, oglasnim pločama,…

Cilj letka je preporuka i uputa za pravilno reagiranje naših građana i/ili turista u situacijama koje nas mogu zateći u predstojećem ljetnom razdoblju, a kako bi podsjetili građane na odgovorno ponašanje, na neke aktivnosti i radnje koje mogu sami poduzeti kako bi prevenirali eventualnu štetu.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VUKOVAR
Županijski centar 112 Vukovar

Skip to content