Autor: Općina Štitar

Izvješće s javne rasprave UPU Gospodarskog područja Štitar

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka načelnika o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar. Prijedlog plana je upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je trideset dana (30) dana u vremenu od  […]

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja “Dvorište” Štitar

Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 18. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Dvorište“, Štitar. Predmetna Odluka je upućena na objavu u Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije. Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana uređenja „Dvorište“, Štitar mogu se dobiti na adresi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar, […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt: Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 09. veljače 2023. godine […]

Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt: Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 16. siječnja 2023. godine […]

Skip to content