Kategorija: Javni poziv

Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 202

„Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 01/16), Općina Štitar dana 12. rujna 2023. godine, objavljuje  Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2024. godinu. Općina Štitar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s […]

Javni poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza- faza III

Naručitelj Općina Štitar upućuje Javni poziv na dostavu ponuda. Predmet nabave je:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza III, CPV- 45233120 Redni broj nabave iz Plana nabave: JN- 07/2023 Opis predmeta nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza III Procijenjena vrijednost nabave: 55.979,29 eura, bez PDV-a

Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Štitar

Općina Štitar je pokrenula postupak Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar održat će se od 12. lipnja 2023. do 27. lipnja 2023. radi javnog uvida i pribavljanja primjedbi na […]

Poziv za podnošenje zahtjeva za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Jedinstveni upravni odjel Općine Štitar poziva sve zainteresirane mještane, koji za to ispunjavaju uvjete propisane u članku 11. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” br. 1/19), da podnesu zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36. Podsjećamo da su u cijelosti oslobođeni od plaćanja […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o proglašenju Pašnjaka Ledine zaštićenim krajolikom

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt: Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 31. ožujka 2023. godine […]

Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2023.godinu

Općina Štitar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama iz Proračuna Općine Štitar za 2023. godinu. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 43.500,00 eura od čega: Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može […]

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje  na području Općine Štitar u 2023. godini

Predmet Javnog natječaja je podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja financijske pomoći u okviru mjera koje su propisane Odlukom o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 10/22) (u daljnjem tekstu: Odluka), te za koje su planirana sredstva utvrđena Programom socijalne skrbi Općine Štitar za 2023. godinu („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske […]

Skip to content