Kategorija: Javni poziv

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje na području Općine Štitar u 2022. godini

Na priloženoj poveznici možete preuzeti sljedeće dokumente: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje stambenog zbrinjavanja Obrazac 1 – ZAHTJEV za dodjelu bespovratnih sredstava Obrazac 2a – Izjava samca Obrazac 2b – Izjava samohranog roditelja Obrazac 2c – Izjava o izvanbračnoj zajednici Obrazac 3 – Izjava o vlasništvu Obrazac 4 – Izjava o prebivalištu […]

Nabava potrepština – Program “Zaželi” – faza III – poziv najpovoljnijem ponuditelju

Općina Štitar objavljuje dokumentaciju o provedenom postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi-faza III, CPV- 44411000. Na priloženoj poveznici možete preuzeti sljedeće dokumente: Zapisnik o otvaranju ponuda Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Poziv najpovoljnijem ponuditelju na dostavu dokumentacije.

Javni poziv na dostavu ponuda – Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi- faza III

Na priloženoj poveznici možete preuzeti slijedeće dokumente: Javni poziv na dostavu ponuda – Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi- faza III Zaključak o početku postupka jednostavne nabave Troškovnik – Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi-faza III

ZAŽELI, program zapošljavanja žena – Odluka o odabiru kandidatkinja za prijam u radni odnos

Na priloženoj poveznici možete preuzeti slijedeće dokumente: Odluka o odabiru kandidatkinja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – Aktivne u zajednici – faza III” Dokumentacija o provedenom natječaju – Zapisnik o razmatranju prijava na oglas Dokumentacija o provedenom natječaju – upisnik […]

O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Aktivne u zajednici – faza III“

Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, Štitar, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Aktivne u zajednici – faza III“, radnice za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama. Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci. Broj radnika koji se traži: 15 radnica. Mjesto rada: Štitar. Opis poslova: pomoć […]

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Štitar

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj: 41/14), članka 35. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“, broj: 03/13, 05/18, 08/20, 05/21 i 03/22) i članka 5. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“, broj: 09/22), Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 13. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2022. godine donijelo je: Zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Štitar Javni poziv objavljen je od dana 13. […]

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 554-07/22-01/01                                               URBROJ: 2196-01-22-2 Vinkovci, 19.travnja 2022. Na temelju članka 289. stavak 7. Zakona o socijalnoj skrbi  („Narodne novine“, broj 18/22), članka 7. Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.4/22)  30. i 41. […]

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Štitar

Općinski načelnik Općine Štitar raspisuje: J A V N I P O Z I V za zapošljavanje u javnim radovima Općine Štitar Za radno mjesto: Radnik u javnom raduBroj izvršitelja: 2Radno vrijeme: Puno radno vrijemeRazina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine. Opis poslova: […]

Skip to content