Kategorija: Natječaji

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje u Programu javnih radova „Za zajednicu i sebe“ na području Općine Štitar u 2024. godini Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br.: 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23), te članka 46. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 03/13, 05/18, 08/20, 05/21 i 03/22) Općinski načelnik Općine […]

Javno otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar

Obavještavaju se svi ponuditelju na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar da će se javno otvaranje ponuda održati dana 06. ožujka 2024. godine u 10.00 h, u prostorijama Doma kulture – „Mala sala“ u Štitaru, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar.

Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj 2023./2024. godini

„Temeljem članka 8. Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar, Općina Štitar dana 02. veljače 2024. godine, objavljuje  Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar. Općina Štitar osigurala je dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2023/2024. na način da se ukupan iznos planiranih sredstava za stipendije dijeli na sve prijavljene studente koji […]

Javni poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza IV

Naručitelj Općina Štitar upućuje Javni poziv na dostavu ponuda. Predmet nabave je:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza IV, CPV- 45213316 Redni broj nabave iz Plana nabave: JN- 04/24 Opis predmeta nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza IV Procijenjena vrijednost nabave:65.945,00 eura, bez PDV-a

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar od 06. lipnja 2023. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj: 11/2023) Općina Štitar objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike […]

Skip to content