Kategorija: Novosti

Božićnica umirovljenicima

Općina Štitar poziva umirovljenike s prebivalištem na području Štitara, čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 200,00 eura mjesečno te osobe starije od 65 godina bez prava na mirovinu, da podnesu zahtjev za isplatu božićnice za 2023. godinu. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar te na mrežnim stranicama […]

Savjetovanje: Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljopriovrednog zemljišta u 2024. godini

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodisavjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrte: Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanomobliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronskepošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 08. PROSINCA 2023. godine do 15,00 sati. […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt: ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt: O D L U K E o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Štitar

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt: O d l u k e o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine štitar Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: […]

Skip to content