Kategorija: Obavijest

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrte Programa financiranja javnih potreba za 2024. godinu

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrte: Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 04. prosinca 2023. godine […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt: ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt: O D L U K E o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Štitar

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt: O d l u k e o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine štitar Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: […]

Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 202

„Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 01/16), Općina Štitar dana 12. rujna 2023. godine, objavljuje  Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2024. godinu. Općina Štitar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Plana razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine

Poštovani, pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju PRIJEDLOGA PLANA RAZVOJA OPĆINE ŠTITAR ZA RAZDOBLJE OD 2022.-2028. GODINE s ciljem pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na lokalnoj razini. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih […]

Skip to content