Kategorija: Planovi

Izvješće s javne rasprave UPU Gospodarskog područja Štitar

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka načelnika o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar. Prijedlog plana je upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je trideset dana (30) dana u vremenu od  […]

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja “Dvorište” Štitar

Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 18. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Dvorište“, Štitar. Predmetna Odluka je upućena na objavu u Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije. Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana uređenja „Dvorište“, Štitar mogu se dobiti na adresi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar, […]

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Štitar, KLASA: 350-01/21-01/03, URBRO.I: 2196-25-02-22-13 od 05. prosinca 2022. godine, Načelnik Općine Štitar objavljuje: JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGUUrbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar Javna rasprava s javnim uvidom trajat ie (30) trideset dana […]

Plan razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine – savjetovanje

Poštovani, pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju PRIJEDLOGA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA koji se prethodno donose u cilju što boljeg razumijevanja i upoznavanja mještana sa svim aktivnostima na lokalnoj razini tijekom procesa izrade, donošenja i provedbe Plana razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine. Svrha savjetovanja je […]

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarskog područja Štitar

Temeljem članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Općina Štitar objavljuje: OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja gospodarskog područja Štitar Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 15. sjednici održanoj 22. kolovoza 2022. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarskog područja Štitar. Predmetna […]

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar

Temeljem članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Općina Štitar objavljuje: OBAVIJEST O IZRADI II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 15. sjednici održanoj 22. kolovoza 2022. godine donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna […]

Skip to content