Kategorija: Projekti

Javni poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza- faza III

Naručitelj Općina Štitar upućuje Javni poziv na dostavu ponuda. Predmet nabave je:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza III, CPV- 45233120 Redni broj nabave iz Plana nabave: JN- 07/2023 Opis predmeta nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza III Procijenjena vrijednost nabave: 55.979,29 eura, bez PDV-a

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Rekonstrukcija i izgradnja staza na mjesnom groblju

Naručitelj Općina Štitar upućuje Javni poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Rekonstrukcija i izgradnja staza na mjesnom groblju, CPV- 45233161, procijenjena vrijednost nabave: 40.000,00 kuna, bez PDV-a. Na priloženoj poveznici možete preuzeti slijedeće dokumente: Javni poziv za dostavu ponude – Rekonstrukcija i izgradnja staza na mjesnom groblju Zaključak o početku postupka jednostavne nabave Troškovnik […]

Nabava potrepština – Program “Zaželi” – faza III – poziv najpovoljnijem ponuditelju

Općina Štitar objavljuje dokumentaciju o provedenom postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi-faza III, CPV- 44411000. Na priloženoj poveznici možete preuzeti sljedeće dokumente: Zapisnik o otvaranju ponuda Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Poziv najpovoljnijem ponuditelju na dostavu dokumentacije.

O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Aktivne u zajednici – faza III“

Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, Štitar, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Aktivne u zajednici – faza III“, radnice za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama. Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci. Broj radnika koji se traži: 15 radnica. Mjesto rada: Štitar. Opis poslova: pomoć […]

Uputa o načinu pružanja usluga krajnjim korisnicima od strane djelatnica na projektu

Općina Štitar obavještava krajnje korisnike  kao i djelatnice Programa zapošljavanja žena – Aktivne u zajednici – faza II o novim uputama koje se odnose na pružanje usluga krajnjim korisnicima, sukladno propisanim epidemiološkim mjerama. Krajnji korisnik odlučuje hoće li dopustiti ulazak gerontodomaćice u svoj dom. Gerontodomaćice su dužne nositi zaštitnu masku i rukavice prilikom ulaska i […]

„Aktivne u zajednici – faza II“ – Dodjela javnih isprava o stečenom obrazovanju

U travnju 2021. godine je za 10 žena pripadnica ciljne skupine započeo program obrazovanja/osposobljavanja koji im je osiguran u sklopu provedbe EU projekta „Aktivne u zajednici – faza II, koji je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda u trajanju od 12 mjeseci temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: P.02.1.1.13.0191. Deset djelatnica pohađalo […]

Rekonstrukcija zgrade kao sastavnog dijela nogometnog igrališta

Radovi u prvoj fazi predviđaju instalacije grijanja i priključak na zemni plin. Sukladno Ugovoru br. 09/21, vrijednost radova iznosi 97.962,50 kuna s PDV-om, rok izvođenja radova 60 radnih dana. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu osigurana su dodatna sredstva za građevinske radove, u iznosu 200.000,00 kuna s PDV-om, izuzev krovne konstrukcije i toplotne izolacije […]

Zgrada knjižnice i drugih javnih sadržaja

Navedeni projekt je započet u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, kao projekt mreže knjižnica Vukovarsko- srijemske županije i općinama Bošnjaci, Privlaka, Ivankovo, Tompojevci, Drenovci i Trpinja. Navedeni projekt je predviđao višenamjensku zgradu kao jedinstvenu središnju zgradu u centru Općine koja bi zadovoljila potrebe općine u cjelini, kako Jedinstvenog upravnog odjela tako i civilnog sektora kroz prostorije […]

Uređenje javnih površina uz savski nasip – Idejno rješenje

Revitalizacijom prostora uz nasip, središnjeg dijela okupljana mještana rekreativaca, prostora koji se koristi za potrebe raznih manifestacija i proslava, osigurava se pristup nasipu i budućoj šetnici, potiču se sportske, kulturne a ubrzo i turističke aktivnosti. OPIS PROJEKTIRANOG STANJA U okviru ovoga idejnog rješenja predviđene su tri etape uređenja: • I. etapa – uređenje k.č.br. 664, […]

Skip to content