Kategorija: Projekti

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje u Programu javnih radova „Za zajednicu i sebe“ na području Općine Štitar u 2024. godini Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br.: 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23), te članka 46. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 03/13, 05/18, 08/20, 05/21 i 03/22) Općinski načelnik Općine […]

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU “AKTIVNE U ZAJEDNICI – FAZA IV”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus za projekt „Aktivne u zajednici – faza IV“ Općinski načelnik Općine Štitar objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „AKTIVNE U ZAJEDNICI – FAZA IV“ Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i […]

Javni poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza IV

Naručitelj Općina Štitar upućuje Javni poziv na dostavu ponuda. Predmet nabave je:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza IV, CPV- 45213316 Redni broj nabave iz Plana nabave: JN- 04/24 Opis predmeta nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza IV Procijenjena vrijednost nabave:65.945,00 eura, bez PDV-a

Javni poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza- faza III

Naručitelj Općina Štitar upućuje Javni poziv na dostavu ponuda. Predmet nabave je:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza III, CPV- 45233120 Redni broj nabave iz Plana nabave: JN- 07/2023 Opis predmeta nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza III Procijenjena vrijednost nabave: 55.979,29 eura, bez PDV-a

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Rekonstrukcija i izgradnja staza na mjesnom groblju

Naručitelj Općina Štitar upućuje Javni poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Rekonstrukcija i izgradnja staza na mjesnom groblju, CPV- 45233161, procijenjena vrijednost nabave: 40.000,00 kuna, bez PDV-a. Na priloženoj poveznici možete preuzeti slijedeće dokumente: Javni poziv za dostavu ponude – Rekonstrukcija i izgradnja staza na mjesnom groblju Zaključak o početku postupka jednostavne nabave Troškovnik […]

Nabava potrepština – Program “Zaželi” – faza III – poziv najpovoljnijem ponuditelju

Općina Štitar objavljuje dokumentaciju o provedenom postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi-faza III, CPV- 44411000. Na priloženoj poveznici možete preuzeti sljedeće dokumente: Zapisnik o otvaranju ponuda Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Poziv najpovoljnijem ponuditelju na dostavu dokumentacije.

O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Aktivne u zajednici – faza III“

Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, Štitar, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Aktivne u zajednici – faza III“, radnice za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama. Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci. Broj radnika koji se traži: 15 radnica. Mjesto rada: Štitar. Opis poslova: pomoć […]

Uputa o načinu pružanja usluga krajnjim korisnicima od strane djelatnica na projektu

Općina Štitar obavještava krajnje korisnike  kao i djelatnice Programa zapošljavanja žena – Aktivne u zajednici – faza II o novim uputama koje se odnose na pružanje usluga krajnjim korisnicima, sukladno propisanim epidemiološkim mjerama. Krajnji korisnik odlučuje hoće li dopustiti ulazak gerontodomaćice u svoj dom. Gerontodomaćice su dužne nositi zaštitnu masku i rukavice prilikom ulaska i […]

„Aktivne u zajednici – faza II“ – Dodjela javnih isprava o stečenom obrazovanju

U travnju 2021. godine je za 10 žena pripadnica ciljne skupine započeo program obrazovanja/osposobljavanja koji im je osiguran u sklopu provedbe EU projekta „Aktivne u zajednici – faza II, koji je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda u trajanju od 12 mjeseci temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: P.02.1.1.13.0191. Deset djelatnica pohađalo […]

Skip to content