Kategorija: stipendije

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije”, broj: 01/21 i 17/21) Općinski načelnik Općine Štitar raspisuje: NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentimas područja Općine Štitar Općina Štitar osigurala je dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2021/2022. na način da se ukupan iznos planiranih sredstava za stipendije dijeli […]

Odluka o stipendiranju studenata

Općinski načelnik Općine Štitar je na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija donio Odluku o dodjeli stipendija za akademsku 2020/2021. godinu.  Protiv navedene odluke svi podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objave iste na internet stranici Općine Štitar. Prigovor rješava Općinski načelnik u roku od 8 dana. […]

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar (Odluka, natječaj i prilozi)

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 8. Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” broj: 01/21) i članka 46. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije: 03/13, 05/18 […]

Nacrt Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar čiji je predlagatelj vijećnik Stjepan Gašparović. Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera […]

Skip to content