Kategorija: Udruge

Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 202

„Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 01/16), Općina Štitar dana 12. rujna 2023. godine, objavljuje  Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2024. godinu. Općina Štitar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s […]

Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2023. godinu

Općina Štitar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture da se prijave na Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture iz Proračuna Općine Štitar za 2023. godinu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana i počinje teći danom objave poziva. Na priloženim poveznicama možete preuzeti sljedeće dokumente:

Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. godinu

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 01/16), Općina Štitar dana 13. siječnja 2022. godine, objavljuje  Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. godinu. Općina Štitar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi […]

Financiranje udruga – Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2021. godinu

Rok za podnošenje prijava projekata je 30 dana, a datum objave javnog poziva od kojega se računa rok za podnošenje prijava je 19. siječnja 2021. godine i ističe 18. veljače 2021. godine. Prijave projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine. Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom […]

Skip to content