Civilna zaštita

Civilna zaštita

Na priloženim poveznicama preuzmite slijedeće dokumente:

  • Godišnji Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje općine Štitara zs 2023. godinu
  • Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području općine Štitar u 2023. godini
  • Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine
  • Plan aktivnosti za protupožarnu sezonu u 2023. godini
  • Plan motrenja čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti
  • Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu

PREUZIMANJE

Skip to content