Kontaktirajte nas

Telefon

Općinski načelnik: 032 847 001
Jedinstveni upravni odjel: 032 847 914
Voditelj programa "Zaželi" 032 202 309

Email

opcina.stitar@vu.t-com.hr
"ZAŽELI" - opcina.stitar@vu.t-com.hr

Adresa

Općina Štitar , J.J. Strossmayera 36
32274 Štitar

Ured Načelnika

Općinski načelnik Stjepan Gašparović mag.iur.
tel: 032 / 847 001
email: opcina.stitar@vu.t-com.hr

Jedinstveni upravni odjel:

Pročelnica Katarina Curkić Stipica mag. iur.
tel/fax 032 / 847 914
mobitel: 099/197-8373
email: opcina.stitar@vu.t-com.hr

Referent

Ljiljana Tomšić
tel/fax: 032 / 847 914
email: opcina.stitar@vu.t-com.hr

Viši referent za računovodstvo, proračun i financije

Zlata Vinković
tel/ 032 / 202 309
email: opcina.stitar@vu-tcom.hr

Komunalni redar

Mato Tomšić
tel/fax: 032 / 847 914
email: opcina.stitar@vu.t-com.hr

Voditelj Programa "Zaželi

Katarina Blatančić
tel/ 032 / 202 309
email: zazeli.opcinastitar@gmail.com

Skip to content