Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2021. godinu (sa obrascima)

Štitar

Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2021. godinu (sa obrascima)

  • Datum objave 6. travnja 2021.

DatotekaAction
15 - Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata i programa udrugaPreuzimanje 
Zapisnik o otvaranju prijava & Materijal za načelnikaPreuzimanje 
Zapisnik o ocjenjivanju & Poslovnik PovjerenstvaPreuzimanje 
Upisnik o zaprimanju prijava na javni pozivPreuzimanje 
Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava & Izjave o povjerljivostiPreuzimanje 
Izvješće o ocjenjivanjuPreuzimanje 
Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2021. godinuPreuzimanje 
OB.4 -Obrazac izjave o partnerstvuPreuzimanje 
Kontrolna listaPreuzimanje 
OB.3-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranjaPreuzimanje 
OB.1-Obrazac opisa programa ili projektaPreuzimanje 
OB.2-Obrazac proračuna u exceluPreuzimanje 
05 - A5 - Uputa za prijavitelje KULTURAPreuzimanje 
03 - Odluka o imenovanju povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta natječajaPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content