Nacrt O D L U K E o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima

Nacrt O D L U K E o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima

  • Datum objave 12. listopada 2023.

DatotekaAction
Obrazlozenje Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima.docPreuzimanje 
1697112576wpdm_OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU. 1.docxPreuzimanje 
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima.docxPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content