Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata i programa koje provode udruge na području Općine Štitar u 2021. godini sa pratećom dokumentacijom

Štitar

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata i programa koje provode udruge na području Općine Štitar u 2021. godini sa pratećom dokumentacijom

  • Datum objave 18. ožujka 2021.

DatotekaAction
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata i programa udruga u 2021. godiniPreuzimanje 
Zapisnik o ocjenjivanju prijavaPreuzimanje 
Upisnik o zaprimanju prijava projekata udrugaPreuzimanje 
Zapisnik o otvaranju prijava na javni poziv za prijavu projekata udrugaPreuzimanje 
Poslovnik povjerenstvaPreuzimanje 
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa udruga & Izjave o nepristranosti članovaPreuzimanje 
Materijal za Općinskog načelnika - upućivanje prijava u postupak ocjenjivanjaPreuzimanje 
Materijal za Općinskog načelnika - Izvješće Povjerenstva za ocjenjivanje projekata udrugaPreuzimanje 
Dopuna Zapisnika o otvaranju prijava na javni pozivPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content