ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš ll. lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš ll. lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar

  • Datum objave 9. ožujka 2022.

DatotekaAction
ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš ll. lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine ŠtitarPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content