Općinsko vijeće – 10. sjednica – usvojeni akti

Općinsko vijeće – 10. sjednica – usvojeni akti

  • Datum objave 23. veljače 2022.

DatotekaAction
Zaključak o usvsjanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinuPreuzimanje 
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu JUOPreuzimanje 
Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2021. godiniPreuzimanje 
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbiPreuzimanje 
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukturePreuzimanje 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od šumskog doprinosaPreuzimanje 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljištaPreuzimanje 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja nerazvrstanih cestaPreuzimanje 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja mjesnog grobljaPreuzimanje 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportuPreuzimanje 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanjuPreuzimanje 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturiPreuzimanje 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukturePreuzimanje 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine ŠtitarPreuzimanje 
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 2022-2025.Preuzimanje 
Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Štitar za 2022. godinuPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELAPreuzimanje 
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2021. godiniPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSAPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTAPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBIPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTAPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA MJESNOG GROBLJAPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUREPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI, RELIGIJI I OSTALIH AKTIVNOSTI UDRUGA GRAĐANAPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJUPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUREPreuzimanje 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTUPreuzimanje 
IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2021. godiniPreuzimanje 
Izvješće i Zaključak o usvajanju izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u 2021. godiniPreuzimanje 
IZVJEŠĆE I ZAKLJUČAK O USVAJANJA IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA u 2021. GODINIPreuzimanje 
Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine ŠtitarPreuzimanje 
Izmjene i dopune Odluke o komunalnom reduPreuzimanje 
II. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinuPreuzimanje 
I. Izmjene programa održavanja nerazvrstanih cestaPreuzimanje 
I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinuPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content