Općinsko vijeće – 17. sjednica – usvojeni akti

Općinsko vijeće – 17. sjednica – usvojeni akti

  • Datum objave 9. prosinca 2022.

DatotekaAction
Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2023.Preuzimanje 
V. izmjene i dopune Proračuna 2022Preuzimanje 
Proračun 2023. godinaPreuzimanje 
Program-građenja-2023Preuzimanje 
Program utroška šumskog doprinosa 2023. godinaPreuzimanje 
Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljopriovrednog zemljišta u 2023.godiniPreuzimanje 
Program socijalne skrbi za 2023. godinuPreuzimanje 
Program održavanja nerazvrstanih cesta 2023. godinaPreuzimanje 
Program ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture_ 2023Preuzimanje 
Program javnih potreba u sportu za 2023. godinuPreuzimanje 
Program javnih potreba u obrazovanju u 2023. godiniPreuzimanje 
Program financiranja javnih potreba u kulturi, religiji i ostalih aktivnosti udruga građana za 2023. godinuPreuzimanje 
Plan razvoja CZ za 2023. ŠtitarPreuzimanje 
Plan davanja koncesijaPreuzimanje 
Odluka-o-pokretanju-postupka-izrade-Plana-razvoja-Opcine-StitarPreuzimanje 
Odluka-o-izvrsavanju-Proracuna-Opcine-Stitar-za-2023.-godinuPreuzimanje 
Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabiPreuzimanje 
Odluka o utvrđivanju statusa ceste-Ulica Josipa KozarcaPreuzimanje 
ODLUKA o usvajanju komunikacijske strategije i akcijskog planaPreuzimanje 
Odluka o otpisu spornih potraživanjaPreuzimanje 
Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2023. godiniPreuzimanje 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestamaPreuzimanje 
Odluka o financiranju političkih stranakaPreuzimanje 
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesrećaPreuzimanje 
KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI PLANPreuzimanje 
Analiza stanja 2022.Preuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content