Općinsko vijeće – 26. sjednica – usvojeni akti

Općinsko vijeće – 26. sjednica – usvojeni akti

  • Datum objave 27. listopada 2023.

DatotekaAction
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine ŠtitarPreuzimanje 
Odluka o ukidanju Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Štitar i raskidu ugovora o koncesijiPreuzimanje 
Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnikaPreuzimanje 
Odluka o oslobađanju zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine ŠtitarPreuzimanje 
Odluka o naknadi za rad Općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski)Preuzimanje 
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ŠtitarPreuzimanje 
II. Izmjene Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2023.godiniPreuzimanje 
II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinuPreuzimanje 
I. Izmjene Programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2023. godinuPreuzimanje 
I. Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju u 2023. godiniPreuzimanje 
I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinuPreuzimanje 
I. Izmjene Programa financiranja javnih potreba u kulturi, religiji i ostalih aktivnosti udruga građana za 2023. godinuPreuzimanje 
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Štitar za 2023. godinuPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content