Općinsko vijeće – 30. sjednica – usvojeni akti

Štitar

Općinsko vijeće – 30. sjednica – usvojeni akti

  • Datum objave 20. srpnja 2020.

DatotekaAction
Odluka o financiranju političkih stranakaPreuzimanje 
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu projekta "Rekonstrukcija i izgradnja pješačke staze na groblju u Štitaru"Preuzimanje 
Odluka o rekonstrukciji i izgradnji pješačkih stazaPreuzimanje 
Odluka_o_prijenosu_prava_vlasnistva_nad_komunalnim_vodnim_gradevinama_za_javnu_vodoopskrbu_-ŠtitarPreuzimanje 
Plan razvoja CZ za 2020. ŠtitarPreuzimanje 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinuPreuzimanje 
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinuPreuzimanje 
Odluka o potpisivanju Sporazuma "Moja lijepa Slavonija kraj Save"Preuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content