Općinsko vijeće – 34. sjednica – usvojeni akti

Štitar

Općinsko vijeće – 34. sjednica – usvojeni akti

  • Datum objave 28. prosinca 2020.

DatotekaAction
2020 12 28 49915245 proracun 2021Preuzimanje 
2020 12 28 5007408 plan razvojnih programa 2021Preuzimanje 
2020 12 28 50014116 05 odluka o proracunu 2021.Preuzimanje 
2020 12 28 50015828 program odrzavanja nerazvrstanih cesta 2021.docPreuzimanje 
2020 12 28 5016841 program odrzavanja mjesnog groblja 2021.docPreuzimanje 
2020 12 28 5018160 program utroska sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2021.docxPreuzimanje 
2020 12 28 50216100 program socijalne skrbi za 2021.docxPreuzimanje 
2020 12 28 50214842 program financiranja javnih potreba u kulturi, religiji i ostalih aktivnosti udruga gradana za 2021.docxPreuzimanje 
2020 12 28 502460 program javnih potreba u sportu za 2021.docxPreuzimanje 
2020 12 28 5034455 program odrzavanja komunalne infrastrukture 2021Preuzimanje 
2020 12 28 5042863 odluka o mjerilima i nacinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2021.docxPreuzimanje 
2020 12 28 5044877 program utroska sumskog doprinosa 2021.docxPreuzimanje 
2020 12 28 50412394 program javnih potreba u obrazovanju u 2021.docxPreuzimanje 
2020 12 28 50512411 program gradenja gradevina za gospodarenje otpadom 2021.docxPreuzimanje 
2020 12 28 5075054 03 odluka o sanaciji i izgradnji cestovne infrastrukturePreuzimanje 
2020 12 28 50714355 analiza stanja sustava zastite i spasavanja 2021.Preuzimanje 
2020 12 28 508351 plan razvoja cz za 2021.pdfPreuzimanje 
2020 12 28 5089677 odluka o isplati pausalne naknade za podmirenje troskova prehranePreuzimanje 
2020 12 28 5098486 odluka o sufinanciranju smjestaja djece s podrucja opcine stitar u djecjim vrticimaPreuzimanje 
2020 12 28 5108864 odluke o utvrdivanju statusa nerazvrstane ceste lenija trstenica ispod sumePreuzimanje 
2020 12 28 5106968 odluka o utvrdivanju statusa nerazvrstane ceste lenija ispod male sumePreuzimanje 
2020 12 28 51115744 odluka o utvrdivanju statusa nerazvrstane ceste rastevci juzna lenijaPreuzimanje 
2020 12 28 5157186 odluka o utvrdivanju statusa nerazvrstane ceste lenija u selu livade m.docxPreuzimanje 
2020 12 28 5154041 zakljucak o pokretanje postupka izdvajanja pasnjaka iz sumskogospodarskog podrucjaPreuzimanje 
Odluka o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave Općine ŠtitarPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content