Općinsko vijeće – 37. sjednica – usvojeni akti

Općinsko vijeće – 37. sjednica – usvojeni akti

  • Datum objave 8. ožujka 2021.

DatotekaAction
Zaključak o usvajanju Plana djelovanja na smanjenju šteta od prirodnih nepogodaPreuzimanje 
Zaključak o usvajanju Izvještaja o provedbi plana operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za 2020. godinuPreuzimanje 
Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračunaPreuzimanje 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine ŠtitarPreuzimanje 
Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Štitar za 2020. godinuPreuzimanje 
Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za 2021. godinuPreuzimanje 
Odluka o usvajanju zapisnika o popisu imovine 2020Preuzimanje 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova priključenja na vodne građevinePreuzimanje 
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2020. GODINUPreuzimanje 
Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine ŠtitarPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content