Općinsko vijeće – 7. sjednica – usvojeni akti

Općinsko vijeće – 7. sjednica – usvojeni akti

  • Datum objave 7. prosinca 2021.

DatotekaAction
Proračun - 2022Preuzimanje 
23 - Odluka o donošenju Izvješća o stanju u prosotru Općine ŠtitarPreuzimanje 
10 - III. Izmjene Odluke o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave Općine ŠtitarPreuzimanje 
06 - Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Štitar za 2022. godinuPreuzimanje 
05 - ODLUKA o usvajanju akta o upravljanju i raspolaganju nogometnim igralištem u vlasništvu Općine ŠtitarPreuzimanje 
05 - Odluka o upravljanju grobljem i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnostiPreuzimanje 
01 -Program utroška šumskog doprinosa 2022. godinaPreuzimanje 
01 - Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljopriovrednog zemljišta u 2022.godiniPreuzimanje 
01 - Program socijalne skrbi za 2022. godinuPreuzimanje 
01 - Program održavanja nerazvrstanih cesta 2022. godinaPreuzimanje 
01 - Program ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture za 2022. godinuPreuzimanje 
01 - Program javnih potreba u obrazovanju u 2022. godiniPreuzimanje 
01 - Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinuPreuzimanje 
01 - Program financiranja javnih potreba u kulturi, religiji i ostalih aktivnosti udruga građana za 2022. godinuPreuzimanje 
01 - Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cestaPreuzimanje 
01 - Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2021. godiniPreuzimanje 
01 - Program javnih potreba u sportu za 2022. godinuPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content