Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Štitar za 2021. godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Štitar za 2021. godinu

  • Datum objave 14. siječnja 2021.

DatotekaAction
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Štitar za 2021. godinuPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content