Pravilnik o visini naknade za korištenje javnih površina po osnovama koje nisu utvrđene Odlukom o zakupu zemljišta na javnim površinama

Pravilnik o visini naknade za korištenje javnih površina po osnovama koje nisu utvrđene Odlukom o zakupu zemljišta na javnim površinama

  • Datum objave 23. siječnja 2023.

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt:

  1. Pravilnik o visini naknade za korištenje javnih površina po osnovama koje nisu utvrđene Odlukom o zakupu zemljišta na javnim površinama

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 09. veljače 2023. godine do 15,00 sati.


DatotekaAction
1684757595wpdm_Izvješće o provedenom savjetovanju –.docxPreuzimanje 
1684757592wpdm_OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU. 1.docxPreuzimanje 
PRAVIL~1.DOCPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content