Prijedlog II. Izmjena i dopune PPUO Štitar

Prijedlog II. Izmjena i dopune PPUO Štitar

  • Datum objave 7. veljače 2024.

DatotekaAction
0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA - kartografski prikazPreuzimanje 
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINAPreuzimanje 
2. II. Izmjena i dopuna PPUO ŠtitarPreuzimanje 
2. A. PROMETPreuzimanje 
2.B. POŠTA I EL.KOM.TE ENERGETSKI SUSTAVIPreuzimanje 
2.C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVIPreuzimanje 
3.A. POSEBNI UVJETI KORIŠTENJAPreuzimanje 
3. B. PRIRODNA BAŠTINAPreuzimanje 
3. C. OGRANIČENJA U KORIŠTENJUPreuzimanje 
3. D. MJERE UREĐENJA ZAŠTITEPreuzimanje 
4. GRAĐEVNO PODRUČJE NASELJA ŠTITAR I IZDVOJENA GRAĐEVNA PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE I ŠPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENEPreuzimanje 

Preuzimanje
Skip to content