Impressum

Općina Štitar

Impressum

Grb Općine Štitar

www.opcina-stitar.hr

Službene web stranice Općine Štitar

Web adresa (URL): https://www.opcina-stitar.hr/

O sadržaju i izgledu internetske stranice brine Jedinstveni upravni odjel koji ju osvježuje novostima iz djelatnosti općinske uprave te općinskih ustanova.

Izdavač: Općina Štitar

J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar

OIB: 44799177734

MB: 2588137

Telefon: 032 / 847 001

Fax: 032 / 847 914

e-mail: opcina.stitar@vu.t-com.hr

Telefon: 032 / 847 001

Fax: 032 / 847 914

e-mail: opcina.stitar@vu.t-com.hr

Radno vrijeme: 

Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 15:00 sati

Rad sa strankama 08:00 do 14:00 sati

Skip to content