Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Izvanredno održavanie Savskog nasipa u Štitaru od km 58+500 DO km 59+000

Skip to content