Izgradnja nogostupa

Štitar

Izgradnja nogostupa

Poštovani mještani, sukladno neistinama koje već duži period iznose pojedini vijećnici općine Štitar, a kojima je pružena mogućnost utvrđivanja činjeničnog stanja, ŠTO NISU PRIHVATILI, prilažemo vam na uvid neke od troškovnika, za nogostupe s betonskim zastorom i nogostupe s betonskim opločnjacima.

NAGLAŠAVAMO DA SU CIJENE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA UTVRĐENE TEMELJEM POSTUPKA JAVNE NABAVE PUTEM ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE.

PREUZIMANJE

Post Tags :
Skip to content