Radno vrijeme Pon - Pet: 7:00 - 15:00 Rad sa strankama 08:00 do 14:00 sati

Izjava o pristupačnosti

Općina Štitar

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Općine Štitar

Općina Štitar nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektor

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice unutar domene https://www.opcina-stitar.hr/.


STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežne stranice Općine Štitar djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V3.1.1 (2019-11), uz iznimke koje su navedene u nastavku.

Postavljen je poseban widget koji omogućava jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta) bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja fonta, a tekst uvijek ima odgovarajući kontrast u odnosu na pozadinu stranice. Pomoću widgeta može se uključiti podcrtavanje linkova te promijeniti font sadržaja u fonta za disleksiju.

Prilikom korištenja tipkovničkih kratica za navigaciju kroz sadržaj, aktivni element ima jasan fokus, tj. vizualno je naglašen. Svi blok elementi koji sadrže tekst otvaraju se klikom miša, a ne prelaskom pokazivača preko sadržaja. Poveznice su deskriptivne i jasne te se otvaraju unutar istog ekrana, izuzetak su linkovi na vanjske stranice i usluge. Sadržaj unutar aplikacije poravnat je ulijevo. Korišteni su strukturalni elementi iz HTML5 standarda (kao što su header, footer, section i sl.) kako bi čitači ekrana prepoznali značenje pojedinog elementa. Za naslove su korišteni heading elementi (h1, h2, h3, h4, h5 i h6) a za odlomke teksta p element. Sve tablice koriste se isključivo za prikaz tabličnih podataka. Za većinu funkcija aplikacije definirane su tipkovničke kratice (pristup izbornicima, odabir teksta i sl.), a svakom elementu sučelja (potvrdni okvir, polje za uređivanje teksta i sl.) može se pristupiti tipkovnicom te je omogućena interakcija putem tipkovnice.

U nastavku se daje obrazloženje za dio mrežnih stranica koji nije usklađen s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.


NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Pojedine poveznice nalaze se u slici pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
  • Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata.  Dokumenti nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Za sve neusklađenosti Općina Štitar se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Štitar kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.


PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je 12. ožujka 2021. godine , prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Štitar sukladno Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Ova izjava posljednji je put revidirana 12. ožujka 2021. Općina Štitar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Štitar putem elektroničke pošte opcina.stitar@vu.t-com.hr

Općina Štitar je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.


INSPEKCIJSKI NADZOR

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content