Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Štitar

Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Štitar

Općina Štitar je pokrenula postupak Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar.

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar održat će se od 12. lipnja 2023. do 27. lipnja 2023. radi javnog uvida i pribavljanja primjedbi na isti.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar bit će izložen u prostorijama Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36, 322274 Štitar, svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Pisane primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar ili elektroničkom poštom na mail: opcina.stitaru@vu.t-com.hr do isteka roka javnog uvida, zaključno s 27. lipnja  2023. godine.

Primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i na način kako je navedeno u ovoj Obavijesti, neće se razmatrati.

U skladu s člankom 29. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Općina Štitar će razmotriti sve pristigle primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar.

Nakon razmatranja primjedbi na prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar, isti će se s popratnom dokumentacijom dostaviti Ministarstvu poljoprivrede na prethodnu suglasnost.

Skip to content