Izvješće s javne rasprave UPU Gospodarskog područja Štitar

Izvješće s javne rasprave UPU Gospodarskog područja Štitar

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka načelnika o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar.

Prijedlog plana je upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je trideset dana (30) dana u vremenu od  14.12. 2022. godine do 13.01. 2023. godine.

Prijedlog plana bio je  izložen u prostorijama Općine Štitar, J.J.  Strossmayera 36, Štitar, svakim radnim

danom od 08,00 do 14.00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave organizirano je  javno izlaganje Prijedloga plana, 19.12.2022. godine.

Javna rasprava objavljena je 12. prosinca 2022., u dnevnom tisku („Glas Slavonije“), na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, na oglasnoj ploči Općine Štitar, te na Internet stranici Općine  Štitar.

Skip to content