Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar

Štitar

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Štitar, KLASA: 350-01/21-01/03, URBRO.I: 2196-25-02-22-13 od 05. prosinca 2022. godine, Načelnik Općine Štitar objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar

Javna rasprava s javnim uvidom trajat ie (30) trideset dana u vremenu od 14.12.2022, godine do13.01.2023. godine.

Prijedlog plana bit će izožen u prostorijama Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36, Štitar, svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana.

Javno izlaganje održati će se 19.12.2022. godine u 11.00 sati u prostorijama Općine Štitar, J.J Strossmayera 36, Štitar.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

  • upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
  • unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,
  • uputiti u pisanom obliku.

Pisana oćitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općinskom načelniku Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36,Šstitar ili na adresu elektroničke pošte: opcina.stitar@vu.t-com. hr do 13.01.2O23. godine.

NAČELNIK OPĆINE ŠTITAR
Stjepan Gašparović, mag.iur.

PREUZIMANJE

Skip to content