Javni poziv na dostavu ponuda – Opremanje doma kulture

Štitar grb

Javni poziv na dostavu ponuda – Opremanje doma kulture

Naručitelj Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, OIB: 44799177734, na temelju članka 46. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj: 03/13, 05/18, 08/20 i 05/21), i članka 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Štitar, (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj: 23/20), Općinski načelnik Općine Štitar dana 23. 08. 2021. godine, donio je Zaključak o početku postupka jednostavne nabave za opremanje Doma kulture.


Zaključak o početku postupka jednostavne nabave, Javni poziv za dostavu ponuda te troškovnike možete preuzeti na priloženim poveznicama.

PREUZIMANJE

PREUZIMANJE

Skip to content