Javni poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza- faza III

Javni poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza- faza III

Naručitelj Općina Štitar upućuje Javni poziv na dostavu ponuda.

Predmet nabave je:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza III, CPV- 45233120

Redni broj nabave iz Plana nabave: JN- 07/2023

Opis predmeta nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza III

Procijenjena vrijednost nabave: 55.979,29 eura, bez PDV-a

  • rok za dostavu ponude 20. srpnja 2023. godine, 12:00 sati, bez obzira na način dostave,
  • način dostave ponude: osobno ili poštom na adresu – Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36,  32274 Štitar,
  • mjesto dostave ponude: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar
  • mjesto, vrijeme, datum i način otvaranja ponuda: Štitar, J.J. Strossmayera 36, 12:30 sati, dana 20. srpnja 2023. godine,  javno otvaranje ponuda.
Skip to content