Javni poziv na dostavu ponuda za “Izgradnju i opremanje street workout igrališta u Štitaru”

Javni poziv na dostavu ponuda za “Izgradnju i opremanje street workout igrališta u Štitaru”

Naručitelj Općina Štitar upućuje Javni poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Izgradnja i opremanje street workout igrališta u Štitaru, CPV- 45236210

Redni broj nabave iz Plana nabave: JN-07/24

U prilogu ove objave preuzmite slijedeće dokumente:

  • Javni poziv na dostavu ponuda – “Izgradnja i opremanje street workout igrališta u Štitaru
  • Zaključak o početku postupka JN – “Izgradnja i opremanje street workout igrališta u Štitaru
  • Glavni građevinski projekt – GP-32/2023
  • Izjavu projektanta
  • Troškovnik

PREUZMITE DOKUMENT/E

Skip to content