Javni poziv – Održavanje poljskih putova

Štitar

Javni poziv – Održavanje poljskih putova

Naručitelj Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, OIB: 44799177734, na temelju članka 46. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 03/13, 05/18, 08/20 i 05/21), i članka 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 23/20), Općinski načelnik Općine Štitar dana 04. listopada 2021. godine, donosi:

ZAKLJUČAK
O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Naziv predmeta nabave: JN-11/2021, Održavanje poljskih putova
Procijenjena vrijednost nabave: 178.400,00 kuna (bez PDV-a)

Na priloženoj poveznici možete preuzeti Javni poziv, Zaključak o početku postupka jednostavne nabave i Troškovnik.

PREUZIMANJE

Skip to content