Javni poziv za dodjelu pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Štitar

Općina Štitar

Javni poziv za dodjelu pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Štitar

07 – Odluka o dodjeli pomoćiTemeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 03/13, 05/18, 08/20 i 05/21), te odredbi Odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Štitar kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera, Općinski načelnik Općine Štitar objavljuje Javni poziv za dodjelu pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Štitar kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera.

Javni poziv, Odluku o raspisivanju javnog poziva te Obrazac – zahtjev možete preuzeti na priloženoj poveznici.

PREUZIMANJE

Skip to content