Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture i drugih aktivnosti udruga građana za 2021. godinu

Štitar

Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture i drugih aktivnosti udruga građana za 2021. godinu

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 01/16), Općina Štitar dana 20. listopada 2021. godine, objavila je Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture i drugih aktivnosti udruga građana za 2021. godinu.

Na priloženoj poveznici možete preuzeti Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture i drugih aktivnosti udruga građana za 2021. godinu sa obrascima.

PREUZIMANJE

Skip to content