Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2021. godinu

Štitar

Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2021. godinu

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 01/16), Općina Štitar dana 06. travnja 2021. godine, objavljuje Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2021. godinu.

Javni poziv, Odluku o imenovanju povjerenstva, Upute za prijavitelje te obrasce možete preuzeti na priloženoj poveznici.

PREUZIMANJE

Skip to content