Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2021. godinu

Štitar

Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2021. godinu

Rok za podnošenje prijava projekata je 30 dana, a datum objave javnog poziva od kojega se računa rok za podnošenje prijava je 19. siječnja 2021. godine i ističe 18. veljače 2021. godine.

 

Prijave projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama općine Štitar.

 

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom  na adresu:

 

OPĆINA ŠTITAR – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

J.J. Strossmayera 36

32274 Štitar

Javni poziv za prijavu projekata udruga

za 2021. godinu – NE OTVARATI

ili osobno (predaja u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar).

PREUZIMANJE

Skip to content