Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. godinu

Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. godinu

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 01/16), Općina Štitar dana 13. siječnja 2022. godine, objavljuje  Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. godinu.

Općina Štitar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama iz Proračuna Općine Štitar za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijava projekata je 30 dana, a datum objave javnog poziva od kojega se računa rok za podnošenje prijava je 13. siječnja 2022. godine i ističe 14. veljače 2022. godine.

Prijave projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama općine Štitar (www.opcina-stitar.hr). 

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom  na adresu:

OPĆINA ŠTITAR – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

J.J. Strossmayera 36

32274 Štitar

Javni poziv za prijavu projekata udruga

za 2022. godinu – NE OTVARATI

ili osobno (predaja u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar).

Informacija o natječaju je objavljena na mrežnoj stranici Ureda za udruge:

https://udruge.gov.hr/natjecaji/4707?nid=1501


Na priloženoj poveznici preuzmite Javni poziv, Pravilnik o financiranju, Godišnji plan, Uputu za prijavitelje i potrebne obrasce.

PREUZIMANJE

Skip to content