Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2023.godinu

Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2023.godinu

Općina Štitar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama iz Proračuna Općine Štitar za 2023. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 43.500,00 eura od čega:

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 27.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava projekata je 30 dana, a datum objave javnog poziva od kojega se računa rok za podnošenje prijava je 09. veljače 2023. godine i ističe 13. ožujka 2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2023. godinu.

Prijave projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni u nastavku ove objave.

Dokumentaciju treba poslati u jednom primjerku preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA ŠTITAR- JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

J.J. Strossmayera 36

32274 Štitar

Javni poziv za prijavu projekata udruga

za 2023. godinu – NE OTVARATI

ili osobno (predaja u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela).

Skip to content