Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Štitar

Javni poziv

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Štitar

Općinski načelnik Općine Štitar raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za zapošljavanje u javnim radovima Općine Štitar

Za radno mjesto: Radnik u javnom radu
Broj izvršitelja: 2
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine.

Opis poslova: Opis poslova: poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice, radovi sanacije divljih odlagališta, kao i radovi na uređenju okoliša.

Radno iskustvo nije potrebno.

Natječaj je otvoren od 04.05.2022. do 12.05.2022. godine.

Radni odnos će trajati 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa „Javni rad na području Općine Štitar u 2022. godini.“

Zamolbe donijeti osobno svakim radnim danom od 08,00–14,00 sati u prostorije Općine Štitar, J. J.
Strossmayera 36, s naznakom „Za natječaj-javni radovi“.

Prijavitelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti:

 1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Ispis staža iz E-knjižice (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 4. Presliku dokaza o završenoj školi
 5. Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave
  natječaja)  
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije
  od 6 mjeseci)
 7. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. Pripadaju, te
  priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika.

U radni odnos će biti primljene 2 osoba temeljem kriterija Javnog poziva koji je objavljen na
oglasnoj ploči Općine Štitar i web stranici Općine Štitar, www.opcina-stitar.hr , te putem HZZ-a.

Napomena – osobe koje ne mogu biti uključene u potporu:
Osoba ne može biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Stjepan Gašparović, mag.iur.

PREUZIMANJE

Skip to content