Javno otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar

Javno otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar

Obavještavaju se svi ponuditelju na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar da će se javno otvaranje ponuda održati dana 06. ožujka 2024. godine u 10.00 h, u prostorijama Doma kulture – „Mala sala“ u Štitaru, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar.

Skip to content