Načelnik Općine

Općina Štitar

Općinski načelnik

Stjepan Gašparović, mag.iur.

Općinski Načelnik

Općinski načelnik zastupa Općinu Štitar i nositelj je izvršne vlasti Općine Štitar. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Skip to content