Radno vrijeme Pon - Pet: 7:00 - 15:00 Rad sa strankama 08:00 do 14:00 sati

Načelnik Općine

Općina Štitar

Općinski načelnik

Marko Bikić

Marko Bikić

Općinski Načelnik

Dužnost općinskog načelnika obnaša od osamostaljenja Općine Štitar, trenutno mu je treći mandat.

Općinski načelnik zastupa Općinu Štitar i nositelj je izvršne vlasti Općine Štitar. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Skip to content