Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Općina Štitar

Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Štitar.

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 13. kolovoza 2020. godine do 15,00 sati.

 

[wps_alert type=”important”]PREUZMITE DOKUMENTE[/wps_alert]

 

Skip to content