Nacrt Odluke o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave Općine Štitar

Općina Štitar

Nacrt Odluke o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave Općine Štitar

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt Odluke o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave Općine Štitar, a čiji je predlagatelj vijećnik Stjepan Gašparović.

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 16. siječnja 2021. godine do 15,00 sati.

[wps_alert type=”important”]DOKUMENTI[/wps_alert]
Skip to content